Etikettarkiv: monarkin

Andra saker KDU tycker

Idag var det ett stort ståhej i sociala medier om att Kristdemokraternas ungdomsförbund vill att kungen ska utse en tredjedel av Sveriges (annars folkvalda) regering och att kungen ska ha veto-rätt mot nya lagar. Detta är dock inget nytt utan står rent av I KDUs handlingsprogram från 2012.

Jag har gjort en kort liten sammanfattning över andra åsikter KDU uttrycker i sitt handlingsprogram från 2012:

KDU vill att skolan ska ersätta nuvarande sexualundervisning med en mer moralisk syn på sex: Skolan bör tydligt betona att förhållanden är klart bättre än att ha sex med flera personer, vilket KDU ser som ”egoism”. 

 • Frihet som mål får aldrig stå över ”andra egenvärden som ryms i den kristna etiken och människosynen”. 
 • KDU anser att kvinnor som gör aborter ska registrerats i ett ”nationellt register” 
 • Demokratin som vi känner den borde byggas på kristen etik och kristen värdegrund.
 • KDU vill ”öka andelen helgdagar kopplade till nationen” och vill därför göra statschefens födelsedag och namnsdag till nationell helgdag.
 • KDU anser att gifta par diskrimineras aktivt av staten och vill därför öppna upp för sambeskattning
 • KDU anser att homosexuella partners inte kan vara bra föräldrar då det bästa för ett barn är att ”växa upp med en nära relation till både en kvinna och en man”.
 • KDU vill ändra regeringsformen ”så att retroaktiva skatter och avgifter” får göras i ”händelse av krig eller krigsfara”
 • KDU vill att skolan aktivt ska lära ut kristna normer som byggs på ”de värden och den människosyn som inspirerats av kristendomen” 
 • KDU anser att elever som skolkar ska kunna tvingas till att ”städa upp fimpar”, ”städa trapphus” eller ”reparera en skada” KDU anser att en större del av sexualundervisningen bör uppmärksamma det ”etiska dilemma” en abort skulle utgöra.
 • KDU anser att dagen-efterpiller bör receptbelagda.
 • KDU tycker att fosterdiagnostik ”kan användas till farliga syften” då kvinnor kan välja att abortera barn med tex funktionsnedsättning och vill därför förbjuda könsbestämning innan den 18:e veckans graviditet. 
 • KDU anser att ”kristendomen har en naturlig särställning bland andra livsåskådningar”, vilket även ska ”reflekteras i de offentliga institutionerna” 

Allt härifrån är taget och omformulerat från KDUs handlingsprogram. Jag har även skrivit en ännu längre – och mer störande – sammanfattning av KDUs åsikter i jämställdhetsfrågor. Den kan ni hitta här.  

Annonser