Etikettarkiv: HANDELSTULLAR

Reformera EU:s budget!

Europeiska Unionen är en av de främsta anledningarna till fred i vår tid. Det har ökat välståndet i Europa, förenklat resor och semestrar och förenklat den fria rörligheten. EU gynnar den fria marknaden och tullar och andra handelshinder rivs ner.

Men organisationen är fortfarande snefördelad och felbyggd. EMU, eurosamarbetet, rasar i detta nu och vissa länder förlorar mångmiljardbelopp.

EU har totalt en budget som baseras på länders ekonomi, och inte dess befolkning. Det får till effekt att länder som Sverige med en väldigt stark, fri ekonomi men liten befolkning betalar mycket per capita till EU. En genomsnittlig svensk betalar 1000 kronor per år, bara till EU.

EU:s mål är att stärka hela EU, varför en fördelningspolitik inte bara är ”moraliskt” rätt utan dessutom funktionellt. Men det stora problemet med EU är inte budgetens storlek. Problemet är var pengarna läggs.

Av EU:s totala budget lades i år 43,6 miljarder euro på ett jordbruksstöd, som ska gynna europeiskt jordbruk. Som jämförelse läggs 1,4 miljarder på de – uppenbarligen inte så viktiga områdena – ”Frihet, säkerhet och rättvisa” och ”Miljö och klimatförändring” som får 0.4 miljarder.

Tanken är givetvis god, men konsekvenserna är värre. Eftersom vi skattebetalare subventionerar europeiskt jordbruk, innebär det att priserna på europeiska jordbruksprodukter sjunker. Det i sin tur innebär att fattiga jordbrukare i Afrika inte kan konkurrera. De afrikanska bönderna kan helt enkelt inte sälja sina produkter, därför att EU sänker priserna på sina egna produkter.

Givetvis är det bra ur ett europeiskt perspektiv. Men det skapar enorm fattigdom i Afrika, och det gör att hela den europeiska unionen tappar sitt syfte: att stärka samarbete och konkurrenskraft.

EU:s budget borde inte sänkas – EU är en investering i demokrati och frihandel i framtiden. Däremot måste resurserna omprioriteras. Det är inte rimligt att vi lägger hundratals miljarder kronor på ett projekt som direkt skapar fattigdom i Afrika, som bryter mot konkurrenskraftens ”regler” och som dessutom är så ineffektivt.

Här är en jämförelse av jordbruksstödet med andra områden i EUs budget:
 • 43.6: Jordbruksstöd
 • 3.3: Europeiska kommissionen
 • 2.6: Instrumentet för utvecklingssamarbete
 • 1.2: livslångt lärande och Erasmus Mundus
 • 0.8: Humanitärt bistånd
 • 0.4: Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
 • 0.4: Miljö och klimatförändring
 • 0.3: Stabilitetsinstrument
 • 0.3: Djurhälsa och växtskydd
 • 0.2: Demokrati och mänskliga rättigheter
 • 0.2: Socialpolitisk dagordning
 • 0.1: Folkhälsa och konsumentskydd

De fettextade instutitionerna är de som EU bör fokusera mer på för en ekonomisk och biologisk framtid utan rasism, homofobi och för en mer tolerant värld.

Den enda budgetposten som fick mindre pengar år 2012 jämfört med tidigare var ”Instrumentet för utvecklingssamarbete” med en budget på 2,6 miljarder euro under 2012. Målet med institutionen var att ”bidra till att utrota fattigdom runtom i världen, främja demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna”

Budgeten minskade med 2,9%, samtidigt som jordbruksstödets andel ökade med 2,6%.

 

Fotnot: I detta nu diskuteras EU:s framtida budget,  i vilket jordbruksstödet föreslås öka med 80 miljarder kronor, samtidigt minskas forskningsbudgeten med 130 miljarder kronor.

Annonser