Vi minns Kenny Svensson

Det är med djup sorg vi har mottagit nyheten om att en kär SSU-vän från Värmland, Kenny Svensson, har gått bort.

Kenny var sedan många år tillbaka en aktiv och välkänd SSU-medlem, och var ordförande i Värmlands SSU-distrikt fram till mars i år. Han var mycket engagerad i vårt internationella arbete, inte minst i kampen för ett demokratiskt Vitryssland. Hans arbete uppskattades internationellt och vi har de senaste dagarna också mottagit kondoleanser från systerorganisationer runt om i världen. Kenny var även en skicklig föredragshållare, en skarp skribent och en uppskattad kursledare.

Alla vi som lärde känna Kenny minns honom med mycket värme – han var en glädjespridare med ett otroligt stort engagemang. För oss representerar Kenny allt det fina i ordet ”kamrat”. Omtänksam, lojal, passionerad. Och orubblig i sin tro på arbetarrörelsens värderingar om frihet, jämlikhet och solidaritet.

Kenny har med sitt genuina intresse gjort ett stort arbete för vår organisation, något som vi mitt i vår sorg är oerhört tacksamma för.
SSU vill framföra sitt djupaste deltagande till Kennys familj, och till alla som stod honom nära. Han kommer att bli djupt saknad.

Vi lovar att fortsätta hans kamp.
Från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, genom Ellinor Eriksson och Gabriel Wikström.

Flera minnesceremonier har genomförts av SSU-distrikt i landet. Kondoleansböcker har upprättats på ett antal expeditioner. Vi kommer från hela förbundet att hedra Kenny i samband med begravning och under vårt eget mellanvalsläger på Bommersvik i augusti. Vi ber nu alla att visa respekt för Kennys familj under denna svåra stund. Har ni frågor eller behöver ha någon att tala med, kontakta gärna vår kanslichef Louise Callenberg på 073-519 01 05.

Annonser

Malmö Arena – slut på euforin

Okej, medmänniskor. Vissa verkar ha lättare än andra med att acceptera att alla människor kan, bör och får tycka olika.

Idag presenterade SVT vilken stad som ska hålla i Eurovision Song Contest 2013. Det blev inte Stockholm. Det blev inte ens Göteborg. Det blev Malmö.

Twitter exploderade, fans över hela landet (utom Skåne givetvis, som av ren princip måste stötta Malmö) vrålade nej nej nej, men beslutet står nog fast.

Precis alla faktorer (utom den kortsiktigt ekonomiska) pekar på att Stockholm är den mest lämpliga platsen för att hålla Eurovision Song Contest 2013. Men Malmö valdes. Här är faktorerna som alla pekar på Stockholm:

 • Arenan: Den uppenbart viktigaste komponenten. Malmö Arena kan ta emot upp till 15 400 personer. Som en jämförelse kan Friends Arena med motsvarande förutsättningar ta emot 50 000. Till detta kommer att publikantalet i Malmö Arena inte kommer att bli så högt som det kan bli på pappret, då en scen (värdig Eurovision) tar upp väldigt mycket plats. Siffrorna kan hittas på arenornas hemsidor. Friends Arena skulle ta in mångdubbelt fler besökare (fler människor skulle kunna se finalen i  Friends Arena än vad som får plats i Malmö Arena under båda semifinalerna och finalen)
 • Kommunikationerna: Om man ska ta sig till Malmö Arena får man färdas dit med tåg eller buss, till närliggande Hyllie Station. Här stannar Pågatågen. Om man jämför med Friends Arena i Stockholm där både pendeltåg, bussar och vissa lokalbussar stannar, så är det bristfälligt. Även tvärbanan och tunnelbanan är inom gångavstånd till arenan.
  Dessutom så har Friends Arena 4 000 parkeringsplatser och utrymme för 300 bussar. Motsvarande siffra för Malmö Arena är 3 400 parkeringsplatser och bussparkeringar är antingen obefintliga eller så går det inte att hitta statistik om dem.
 • Hotellrum: Malmö har 33 olika hotell, som tillsammans innebär att det i Malmö finns 3 944 hotellrum. (1). Antal hotell i Stockholm kommun är cirka 200 och antal hotellrum dryga 17 000 (2). Statistiken talar för sig själv. Dessutom hade Stockholm Stad redan på förhand bokat upp 3 000 hotellrum.
 • Besökarnas önskemål: om du tänker dig att du är en turist från Rumänien eller Storbritannien och du ska besöka Sverige – vad vill du då besöka? Jo, Stockholm givetvis. Att Stockholm marknadsförs som ”the capital of Scandinavia” är inte en tillfällighet. Det är i centrum. Den politiska makten är här. Många av de äldsta (och nyaste) byggnaderna är här. Det är härifrån Sverige formas. Det är Stockholm som är den svenska staden som – kanske krävs till och med med lite god vilja – kan kallas för en stad, med europeiska mått. Till detta kan läggas att shoppingmöjligheterna är kraftigt bättre i Stockholm, samt att Stockholm är världskänt för att vara en av världens vackraste huvudstäder (t.ex var Stockholm europas miljöhuvudstad 2010). Som tillägg kan nämnas att Stockholms län hade tre gånger så många utländska besökare än hela Skåne (alltså inte bara Malmö) förra året. Viljan att besöka Stockholm är större än den att besöka Skåne. (3)
 • Ekonomiska inkomster: om vi ponerar att Friends Arena skulle vara slutsåld (vilket den givetvis skulle vara under ESC), så skulle inte mindre än 150 000 människor besöka Arenan. Tiotusentals människor skulle komma resande från hela Europa. Men tiotusentals skulle även komma resande från inifrån Sverige. Alla siffror multiplicerat med 150 000 blir höga siffror. Tänk er då omsättningen när dessa enorma mängder människor ska äta, ha någonstans att bo, gå ut och så vidare. Nu kommer en mycket stor del av dessa vinster gå till Köpenhamn och Danmark. Malmö är en liten stad (by med europeiska mått) med drygt 300 000 invånare, men räknar man med hela metropolområdet dubblas siffran till drygt 600 000. Stockholm kommun har självt 800 000 invånare och tätorten 1.6 miljoner.
 • Erfarenhet av ESC: kanske spontant inte känns som den viktigaste faktorn när en ska välja ort för Eurovision. Men detta var vad SVT lyfte fram, så självklart måste även denna faktor bemötas och kritiseras. SVT sade att ”vi har goda erfarenheter av Melodifestivalen och även av Eurovision Song Contest i staden.” Senast Eurovision Song Contest hölls i Malmö var 1992. Senaste gången för Stockholm var 1999. Till detta bör sägas att Stockholm hållit Melodifestivalsfinalerna varenda år sedan 2001, och att Malmö hållit MF-final 7 gånger, Stockholm fler än 30.

Valet är självklart, men ändå valdes Malmö Arena. Anledningen? Jo, anledningen är att SVT – som är lite finare och lite bättre än alla tv-bolag i hela Europa – tycker att tävlingen är oproportionerlig, och vill liksom ta ned den på marken. Det är ju trots allt bara runt 120 miljoner människor som ser på Eurovision.

Det är väl bara att, som Eurovision tv antyder, vänta och hoppas på att the Reference Group underkänner arenan och försöker lägga den i Stockholm.

Anledning nummer två är att det kostar för mycket. SVT kommer alltså att hålla Melodifestivalsfinalen (den svenska uttagningen till Eurovision, förspelet, so to speak) i Friends Arena, inför 50 000. Men den europeiska finalen, med ett fyrtiotal deltagande länder och med hundratals miljoner tv-tittare, placeras i Malmö Arena. ”Skenande kostnader ” är inte hållbart, säger den exekutiva producenten Martin Österdahl. Att pengar ska gå före hundratals miljoner tv-tittare, hundratusentals människor som kunde fått se detta med egna ögon, folkfester runt om i Stockholm, enorma mängder pengar som går förlorade till Danmark är fy skam. Att det sedan är statliga SVT som valt detta gör det än mer underligt. Vill ni inte behålla pengar och intresse inom Sverige? Euforikänslan uteblir, pengar, turister och folkfest likaså. Bra val, SVT.

Som avslutning kan man citera nyhetsankaret och programledaren Anna Herdenstam:

”Klev av Gotlandsbåten och nåddes av beskedet att Eurovision 2012 hålls i min hemstad, fina Malmö! Oväntat. Då blev väl danskarna glada.”

 

Slut på euforin.

Vad KDU tycker om… jämnställdhet och feminism

Här har vi en kort sammanfattning av direkta citat från KDU:s jämställdhetspolitiska manifest, som kan hittas här: 

I inledningsdelen nämns att KDU ”vill ha en jämställdhetspolitik som vågar ta strid mot feministernas förslag”. De anser även att vi (läs: KDU och KD) bör fortsätta att ”ta avstånd från feminismen i sin helhet” samt att ”vi (KDU) borde våga tala om varför kvinnor inte tar samma risker som män.”

Här är några av de punkter som KDU ordagrant står för:

 • ”KDU avvisar den moderna feminismen i sin helhet”.
 •  KDU anser att det går att ”diskutera huruvida jämställdhet som politisk fråga alls är relevant. ”
 •  KDU anser att ”huruvida enskilda människors könstillhörighet (…) påverkar deras livsval är under alla omständigheter inte en politisk fråga.”
 •  KDU anser det vara ”problematiskt att utifrån detta synsätt mäta jämställdhet med en statistisk metod.”
 •  KDU: ”Att denna (löneskillnad mellan man och kvinnor) skulle utgöra ett omfattande och ständigt närvarande problem är dock en uppfattning KDU vänder sig mot.”
 •  KDU anser det finnas ”motiverade skillnader mellan män och kvinnor i lagstiftningen”.
 •  KDU anser att anledningen till att kvinnor inte är lika välrepresenterade i styrelser är ”att kvinnor i mindre grad än männen är benägna att försumma privatlivet.”
 •  KDU om vad som påverkar mest; arv eller miljö: ”Det mest fundamentala ska inte heller behöva definieras.”
 •  KDU: ”fullständigt verklighetsfrånvänt” om tanken på ett könsneutralt samhälle där man ej får åtnjuta ”det djupt naturliga mänskliga draget att dela in sina medmänniskor i kvinnor och män.”
 • ”KDU vänder sig mot feministerna och deras föreställningsvärld, som vi menar är grundad i marxistisk konfliktteori”
 • ”KDU vill avveckla diskrimineringsombudsmannen (DO).”
 • ”KDU avvisar uppfattningen om att kön enbart är en social konstruktion”
 •  KDU stöder inte teorin om att ”mäns våld mot kvinnor som det yttersta tecknet på mäns patriarkala förtryck.”
 •  KDU ”anser att skolpersonal varken ska arbeta för att förstärka eller bekämpa könsstereotyper”
 • ”KDU vill minska de riktade bidragen till de genusvetenskapliga institutionerna”
 • ”KDU vill förändra gällande diskrimineringslagstiftning så att den inte omfattar perifera frågor som olika priser för kvinnor och män hos frisören”
 •  KDU anser att ”människan, i likhet med nästan alla organiska livsformer, är skapad i två kompletterande kön. Vår könstillhörighet definierar oss kanske i högre grad än något annat.”
 •  KDU anser det inte vara ett problem om ”om landets mammor är hemma mer än papporna. Det viktiga för oss är att män och kvinnor har samma möjligheter.”
 •  KDU anser den på ”universitet och högskolor” och ”inom politiska kretsar dominerande” uppfattningen att skillnaden mellan könen är rent kroppslig vara ”politiskt motiverad.”
 •  KDU anser det vara ” orimligt att vi ska sluta använda de könsbetingade personliga pronomen hon och han, till förmån för hen, av hänsyn till de som inte vill tillskriva sig en könsidentitet.”
 •  KDU anser det vara ”naivt att tro att det skulle bidra till ökad jämställdhet om vi upphörde att använda dagens personliga pronomen.”
 •  KDU om feminism: ”Feminismen utgår ifrån föreställningen om att det pågår en ständig kamp om makt mellan könen. Vi (KDU) delar varken denna verklighetsbeskrivning eller de politiska lösningar som presenteras med den”
 •  KDU är emot ”de som hävdar att allt är politik och utifrån det vill ta makten över alltifrån familjers köksbordssamtal till deras sexuella samliv.”
 •  KDU: ”kvotering innebär att människor diskrimineras på grund av sitt kön”
 •  KDU anser att kvotering ”leder till en kosmetisk rättvisa där män och kvinnor inte nödvändigtvis får samma chanser.”
 •  KDU anser att ”personer med ett äkta engagemang och stark drivkraft ges utrymme att ta sig fram och påverka, snarare än genom att ge olika grupper rätt till representation.”
 •  KDU anser det vara  ”troligt att det kommer att krävas representation utifrån exempelvis andra grupptillhörigheter som exempelvis etnisk bakgrund, sexuell läggning eller religiös tillhörighet” om man tillåter kvinnlig kvotering.
 •  KDU anser att Diskrimineringslagens ”breda tolkning har fått olyckliga konsekvenser.
 •  KDU anser det vara negativt hur Diskrimineringslagen ”tolkats för att förbjuda exempelvis olika åldersgränser för kvinnor och män på krogen”
 •  KDU anser det vara ”problematiskt att betrakta diskriminering som en subjektiv företeelse” och att Diskrimineringsombudsmannen ”arbetar närmast propagandalikt”.
 •  KDU: ”miljonsatsningar på olika jämställdhetsprojekt inte legitimt”, då ”det snarare behövs mer av likabehandling än särlösningar för ett av könen”. Det ”är dessutom slöseri med skattepengar.”
 •  KDU:s ”bild av genusforskningen är att den i hög grad sysselsätter sig med att leta empiri för att bekräfta sina teorier istället för att ha som mål att bedriva förutsättningslös forskning.”
 •  KDU anser att ”det finns goda skäl att ifrågasätta genusvetenskapen av idag.”
 •  KDU ”vill se en strypning av de riktade bidragen till de genusvetenskapliga institutionerna” samt föreslår att ”att Nationella Sekretariatet för genusforskning (…) avskaffas.”
 •  KDU anser att ”begreppet ”mäns våld mot kvinnor” har en kollektivistisk ansats som KDU tar avstånd ifrån.”
 •  KDU anser att ”Regelbunden granskning av verksamheten måste ske” för att se till att kvinnojourer inte utvecklas till ”plantskolor för radikalfeminismen”.
 •  KDU: ”även om feministernas verklighetsbeskrivning hade stämt överens med verkligheten, hade vi nästan utan undantag avvisat deras politiska förslag.”
 •  KDU om feminism: ”Vi avvisar feministernas idéer främst eftersom deras praktiska förslag gör våld på andra, viktigare, politiska principer: på egenmakt, på personligt ansvarstagande, på politikens gränser och på en familjepolitik med barnet i centrum.”
 •  KDU om att ”löneskillnaden mellan män och kvinnor (…) är ungefär 15%: ”Oavsett förklaringarna till de kvinnodominerade yrkenas lägre löner betraktar inte KDU lönesättning som en fråga som ska mötas parlamentariskt.”
 •  KDU om kvinnor i arbetslivet: ” Att kvinnor är underrepresenterade inom högre befattningar i näringslivet är ovedersägligt. Men återigen går det knappast att använda som ett bevis för att kvinnor hindras genom dolda strukturer.”

Tilläggas bör även att orden ”Homo”, ”bi”, ”trans” och ”HBTQ” inte nämndes en enda gång i det kristdemokratiska ungdomsförbundets manifest om jämställdhet.

Till er som anser Sverige vara jämställt

 

Hur ser verkligheten ut?

… kvinnor lägger ned 50 % mer tid på hemarbete än män#

…kvinnor tar ut 78 % av föräldraförsäkringen jämfört med 22 % för män

… 38 % av kvinnorna deltidsarbetar jämfört med 8 % av männen

… tittar man på sammanboende med barn så kan man tydligt se att ju fler barn som föds ju fler kvinnor jobbar deltid, medan mannens arbetstid inte påverkas. #

 

Antal barn, och yngsta barnet är mellan 2-3 år Andel män som heltidsarbetar Andel kvinnor som heltidsarbetar
1 91 % 60 %
2 93 % 55 %
3 92 % 50 %

 

… en svensk studie på 17 000 par visade samtidigt att mer delat uttag av föräldraförsäkringen har väldigt positiva effekter på kvinnans löneutveckling. För varje månad som mannen stannade hemma med barnen ledde fyra år senare till en löneökning på 7 % för kvinnan.

…samma studie visar att kvinnor förlorar mer än män på att stanna hemma med barnen. Rapportförfattaren visar att när det förstfödda barnet är fyra år har mamman och pappan 4,5 respektive 7,6 procents lägre inkomst för varje månad han eller hon tagit ut föräldraledighet.

… kvinnors “dubbelarbete” ökar risken för sjukfrånvaro. Innan män och kvinnor får barn har de enligt statistiken lika hög sjukfrånvaro från jobbet. Den bilden förändras drastiskt när barnen föds. Sjukfrånvaron blir dubbelt så hög hos mammorna jämfört med papporna och den effekten sitter kvar i många år framåt.#

….Fem gånger så många kvinnor som män lägger ner sina karriärer för att vårda ett barn med funktionsnedsättning.

…281 tonårsflickor avbröt år 2008 gymnasiestudier för att ta hand som sitt barn. Ingen tonårspojke gjorde det samma.

… inom utvecklingspskykologin är det ett välkänt faktum att fäder som inte är närvarande under det nyfödda barnets första månader löper större risk att få en sämre relation till sina barn.

… män förlorar 70 % av alla vårdnadstvister i svenska domstolar

… en forskare från Stockholm Universitet tittade på 384 svenska vårdnadstvister och kom fram till att pappor och mammor har lika chans i vårdnadstvister om ansvaret för barnet delats lika.

…Om svenska barn blir ledsna vill 40,9 procent tala med sin mamma, 24,2 procent vill tala med en kompis, 11,7 procent vill tala med någon annan och 10,9 procent vill inte tala med någon alls. Endast 5,4 procent väljer sin pappa (!)#

…mäns förväntade livslängd är 78 år och kvinnors 83 år

…3 ggr fler män än kvinnor dör i olyckor eller till följd av våld

…en svensk studie på 90 000 par som blev föräldrar 1978-79 visade att det var vanligare bland män som tog ut föräldraledighet att 1985 fortfarande vara tillsammans med barnets mamma

…samma studie visar att dödligheten sex år efter att undersökningen genomfördes var 25 % lägre bland  män som var pappalediga mellan 30-60 dagar  än män som inte var det. Även efter att n har justerat för ålder, inkomst, utbildning och födelseland.

Hen

Henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
Henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
Henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
Henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
Henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
Henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
Henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
Henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
Henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
Henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
Henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
enhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
Henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
Henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
Henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
Henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
Henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen