Kategoriarkiv: Sverige och livet

Andra saker KDU tycker

Idag var det ett stort ståhej i sociala medier om att Kristdemokraternas ungdomsförbund vill att kungen ska utse en tredjedel av Sveriges (annars folkvalda) regering och att kungen ska ha veto-rätt mot nya lagar. Detta är dock inget nytt utan står rent av I KDUs handlingsprogram från 2012.

Jag har gjort en kort liten sammanfattning över andra åsikter KDU uttrycker i sitt handlingsprogram från 2012:

KDU vill att skolan ska ersätta nuvarande sexualundervisning med en mer moralisk syn på sex: Skolan bör tydligt betona att förhållanden är klart bättre än att ha sex med flera personer, vilket KDU ser som ”egoism”. 

 • Frihet som mål får aldrig stå över ”andra egenvärden som ryms i den kristna etiken och människosynen”. 
 • KDU anser att kvinnor som gör aborter ska registrerats i ett ”nationellt register” 
 • Demokratin som vi känner den borde byggas på kristen etik och kristen värdegrund.
 • KDU vill ”öka andelen helgdagar kopplade till nationen” och vill därför göra statschefens födelsedag och namnsdag till nationell helgdag.
 • KDU anser att gifta par diskrimineras aktivt av staten och vill därför öppna upp för sambeskattning
 • KDU anser att homosexuella partners inte kan vara bra föräldrar då det bästa för ett barn är att ”växa upp med en nära relation till både en kvinna och en man”.
 • KDU vill ändra regeringsformen ”så att retroaktiva skatter och avgifter” får göras i ”händelse av krig eller krigsfara”
 • KDU vill att skolan aktivt ska lära ut kristna normer som byggs på ”de värden och den människosyn som inspirerats av kristendomen” 
 • KDU anser att elever som skolkar ska kunna tvingas till att ”städa upp fimpar”, ”städa trapphus” eller ”reparera en skada” KDU anser att en större del av sexualundervisningen bör uppmärksamma det ”etiska dilemma” en abort skulle utgöra.
 • KDU anser att dagen-efterpiller bör receptbelagda.
 • KDU tycker att fosterdiagnostik ”kan användas till farliga syften” då kvinnor kan välja att abortera barn med tex funktionsnedsättning och vill därför förbjuda könsbestämning innan den 18:e veckans graviditet. 
 • KDU anser att ”kristendomen har en naturlig särställning bland andra livsåskådningar”, vilket även ska ”reflekteras i de offentliga institutionerna” 

Allt härifrån är taget och omformulerat från KDUs handlingsprogram. Jag har även skrivit en ännu längre – och mer störande – sammanfattning av KDUs åsikter i jämställdhetsfrågor. Den kan ni hitta här.  

Annonser

Israel, Iran och kärnvapenprogrammet

“Det är fråga om månader, inte år.”

Så sade den före detta CIA-chefen James Woolse i år om Irans kärnvapenprogram. Den totalitära regimen lär alltså inom en mycket kort tidsperiod ha tillgång till kärnvapen. För att riktigt förstå hur komplicerad situationen är krävs en kort bakgrund för dem som inte är insatta:

Iran brukar anses vara en av de mest totalitära regimerna i världen. Sharialagar följs, och det folkliga förtrycket är enormt. Landets styrs av dess inte-så-folkvalda president, Mahmoud Ahmadinejad.

Ahmadinejad har en väldigt skakig bakgrund. Han föddes i ett fattigt hem, tog värvning efter den islamiska revolutionen 1978 och anses vara en av huvudpersonerna i det stora gisslandramat av amerikanska diplomater 1979-1981. Han har även har vid flera tillfällen sagt att han rensa Israel från kartan, att “ att sionismen kommer att försvinna från tidens blad” samt konstaterat att homosexuella inte finns i Iran. Irans kärnvapenprogram är en av de frågor som världsfokuset ligger oftast på, i och med att diktaturen Iran styrs av religiösa ledare och det icke-folkvalda Väktarrådet.

Irans kärnvapenprogram bromsades upp i ett helt år av för en början oförklarliga anledningar, vilket senare visade sig vara amerikanska virus som skickades ut på order av president Obama personligen. Redan under hans föregångare George Bushs tid arbetade USA med att få fram dugliga virus mot Irans kärnvapenprogram. Omvärlden har vid ett flertal gånger utökat sanktionerna mot Iran, men ingenting har hittills visat sig stoppa kärnvapenprogrammet. De ballistiska kärnvapenmissilerna Iran väntas få åtkomst till om kärnvapenprogrammet tillåts fortsätta väntas ha en räckvidd som täcker hela mellanöstern.

De iranska kärnvapensmissilernas eventuella räckvidd om kärnvapenprojektet tillåts bli färdigt.

Israel, Irans ärkefiende, har vid ett flertal tillfällen hotat bomba Iran. Under det senaste året har hoten blivit mindre och mindre dolda, och Israel kan tillochmed tänka sig ett regelrätt anfall mot Iran. För några veckor sedan avslöjades det att Israel har en färdig plan för en attack mot Iran, som räknar med hundratals civila förluster för bägge länderna. Man tar även med i beräkningen att Syrien går in i kriget på Irans sida.

“In the time that remains, we must urge the other nations of the world to act, and tell them that it is time to stand behind the promise that was made to us, to fulfill their responsibility, whether that means serious sanctions or whether it means a military operation.”

–  Israels president Shimon Peres, november 2011.

Saudi, Kuwait och Israel är öppet för en militär intervention i Iran. USA och Storbritannien står bakom Israel, men med ordföljder som att “militära interventioner ej utesluts”.

Många döda. Israel ska, enligt både iranska och amerikanska källor, ha lönnmördat fyra iranska kärnforskare, vilket Israel varken dementerar eller förnekar. Samtidigt ska iranska agenter ha försökt döda israeliska diplomater i Indien och Georgien. Israeliska säkerhetstjänsten Mossad lär då ha svarat med “en olycka”, som dödade 17 iranier i Teheran förra hösten. För någon månad sedan dödades 7 israeliska turister i Bulgarien, något som enligt säkerhetstjänsten ska vara ett verk av Iran. Och i början av juli greps en svensk medborgare med kopplingar till Hizbollah på Cypern efter att ha planerat bombdåd mot israeliska mål.

Uttänkta israeliska attackplaner mot Iran.

Israel har redan tidigare bombat både Syrien och Irak då dessa länder misstänktes utveckla kärnvapen. Iran och Israel är motpoler i mellanöstern, och därför är en attack nästan att vänta. Så sent som 2007 bombade den israeliska militärmakten militära mål i grannlandet Syrien – där tiotusentals människor dödats i upproret som skakar landet.

Det demokratiska partiets ledare, tillika USAs president Barack Obama, “utesluter inte ett militärt ingripande”, och säger att landet redan har färdiga planer för en attack mot Iran. Att USA erkände att attackplaner redan är färdiga kan vara skrämseltaktik för att få de iranska makthavarna att ändra kurs, men så har inte varit fallet. Istället har försöken fortsatt, vilket skapar kaos i Mellanöstern. Irans kärnvapenprogram är en valfråga i USA, där republikanerna går till val på militära interventioner.

Israel har uttryckligen sagt att landet kommer att anfalla Iran om uranutrikningen inte upphör. Om Israel på egen hand anfaller Iran kommer kaos uppstå i regionen, enligt den franske utrikesministern Alain Juppé. Han gick inte närmare in på vad för kaos som skulle utbryta, men det mest troliga är att USA och Storbritannien skulle stötta Israels angrepp på Iran. Om än inte med egna insatser, så åtminstone bistå israelerna med landningsbaser i persiska viken där både Storbritannien och USA har hangarfartyg utplacerade. Resterande delar av mellanöstern måste snabbt förhålla sig till vilken sida man ska sluta sig till.

Israel eller Iran?

Israel är regionens militärmakt. Israel har varit i krig med alla sina grannländer de senaste decennierna, erövrat mark, vunnit strider. Israel har bombat och har en otroligt stark armé med hög teknologi, stödd av världens supermakt USA. Men Israel är judiskt, och i arabernas tolkning så inkräktar israelerna på det arabiska och muslimska området Palestina. De arabiska länderna har sedan Israels bildande 1947 ett flertal tillfällen anfallit Israel. Israel har anfallit grannländerna. Israel är inte populärt i regionen, men har en stark militär som lätt kan straffa de stater som väljer Irans sida i konflikten. Israels arabiska grannar har vid ett flertal tillfällen gemensamt attackerat Israel i syfte att förinta nationen.

Men Iran har goda förbindelser med flera av de arabiska länderna. Som tidigare nämnts så räknar Israels försvarsdepartement med att Syrien ger sig in konflikten på Irans sida. Det skulle kunna vara starten på ett krig som involverar många olika sidor i en otrolig mångsidig konflikt som vi hittills inte sett i världen. Iran och staten Syrien å ena sidan, som gemensamt strider mot Israel och de syriska rebellerna, troligtvis med stöd av både USA och Storbritannien å andra sidan. Samtidigt lär FN stationera ut fredsbevarande trupper längs gränserna, då Hamas och Hizbollah kommer attackera Israel med hundratals missiler längs landets gränser. Den israelisk-palestinska konflikten skulle då fördjupas ytterligare, med ytterligare israeliska ockupationer och palestinska uppror och bomber in mot israeliska civila mål. Bomberna skulle komma även från libanesiskt håll, vilket skulle kunna få som tänkbar effekt att israelisk militär går in i Libanon. Jordanien och Israel har länge varit bittra fiender, och man behöver inte sträcka sig många år bakåt för att se de bägge ländernas militärmakter öppet strida mot varandra. Dessutom lär den nydemokratiska egyptiska nationen vara långt mer anti-israelisk än vad den var under Mubaraks USA-stödda regim. En annan nation vars ställningstagande skulle vara omöjligt att förespå är Iraks. Landet är under återuppbyggnad efter den amerikanska invasionen år 2003. Förre Mossadchefen Meir Dagan är en av de främsta förespråkarna för att Israel inte ska attackera Iran, då missiler kommer falla över Israel från både Gazaremsan, Libanon och Palestina. 

Israel kommer att attackera Iran, om uranutvinningen fortsätter – något Iran lovat att den kommer att göra. Då kommer två av världens mäktigaste nationer kastas in i ett krig, på Israels sida, samtidigt som länder som Syrien, Jordanien, Libanon och kanske även Egypten kan dras in i ett krig som Mellanöstern aldrig tidigare varit med om. Joradanien, Syrien och Libanon har alla under de senaste decennierna förlorat stora mängder territorium till Israel, samtidigt som den egyptiska opinionen är mycket Israel-fientlig.

En USA-koalition kommer inte att förlora mot dessa länder, men frågan är hur många som kommer dö i kriget. Enbart under USAs ockupation av Irak beräknas mellan 600 000 och 1 200 000människor ha dött.

Ett krig verkar oundvikligt – men den återkommande frågan är om liken kommer att räknas i tusental eller

Sexualitet och ideal

Min vän Patrik skrev på Twitter att han inte förstod grejen med att folk vill ha in tjocka människor i modetidningar. Han påpekade även senare att detsamma gällde för det motsatta – angående anorektiska människor vill säga. Hans egen subjektiva uppfattning.

Ordföljden var inte densamma, och han uttryckte sig klumpigt. Absolut. Men det var inte det debatten för min del senare kom att gälla.

Jag försvarar inte hans formulering, men jag försvarar hans rätt att få uttrycka sin sexualitet. Jag tycker mig förstå att jag har ett väldigt stort stöd för mina åsikter, men jag vill ändå redovisa dem för de som trots allt ändå inte förstått.

Patrik har rätt till att säga vad/vem han tänder på. Han har rätt att säga att han tänder på smala, blonda, tjocka, brunhåriga, svarta, bleka, långa, korta. Det är ingen annans angelägenhet. Just detta tycks vara så oerhört provocerande för många. Han har enligt både mig och lagen rätt att tända på vem han vill. Han har rätt att säga att han tänder på nyckelben, fötter eller kindben, vad det än kan vara. Han har rätt att tända på smala och överviktiga.

Så länge han inte går fram till en överviktig person och vrålar ”ditt jävla äckel, du är så ful och äcklig att jag bara vill döda dig!”. Då har han kränkt en person. Men genom att säga att han inte tänder på överviktiga har han inte kränkt någon. Det är hans egen förbannade angelägenhet och rättighet att få tända på vem han vill.

Det som provocerar MIG mest är att de personer som kritiserade hans ”rätt” att bli attraherad av vem och vad han själv vill, ser sig själv som öppna och toleranta. Visst, man kan stötta HBT-frågor. Men då måste man även stötta yttrandefrihet, och människors rätt att få tända på vem det vill.

Det är så otroligt obehagligt. År 2012. Och man ifrågasätter någon persons ”rätt” till sexualitet.

Jag blir bara så fruktansvärt ledsen. Så ledsen över att folk inte låter människor leva sitt eget liv. Att inte låta människor tända på vad de vill. Och att i ett av världens mest demokratiska länder, ifrågasätter människor andra människors rätt att få uttrycka sina åsikter.

Detta med att man även ska ”hålla käften” om sin läggning och sexualitet – något jag fick höra att jag borde. Det för tankarna till ett annat germanskt land för ungefär 70 år sedan. Det för tankarna till förtryck och det för tankarna till intolerans.

Att någon ska ”hålla käften” om sin läggning – det är en av de mest motbjudande saker jag någonsin hört någon säga till mig. På 18 år. Jag tog personligen illa upp. Straight, homo, bi, queer, trans. Vad man än är, har man rätt att vara det. Och man har rätt att tända på vad man vill.

Sexuellt förtryck under 1930-talet. Även där fokuserades det på att man skulle ”hålla käften”.

Håller man inte med om ovanstående, bör man läsa på om både yttrandefrihet, HBT-politik samt mänskliga rättigheter. För ingen ska ge sig på Patriks sexualitet. Han har rätten att tända på vad han vill, ”trots” att han är straight. Rättigheter gäller alla, och hade han varit tjock själv, alternativt en HBT-person, hade reaktionerna inte varit detsamma. Det är dags att börja kritisera sig själv och inte alla andra, för vet ni vad? Någon annans sexualitet är inte din business. Vi lever i en tid av allas lika värde, och då lämpar sig inte kritik av andras läggningar.

Punkt.

Till er som anser Sverige vara jämställt

 

Hur ser verkligheten ut?

… kvinnor lägger ned 50 % mer tid på hemarbete än män#

…kvinnor tar ut 78 % av föräldraförsäkringen jämfört med 22 % för män

… 38 % av kvinnorna deltidsarbetar jämfört med 8 % av männen

… tittar man på sammanboende med barn så kan man tydligt se att ju fler barn som föds ju fler kvinnor jobbar deltid, medan mannens arbetstid inte påverkas. #

 

Antal barn, och yngsta barnet är mellan 2-3 år Andel män som heltidsarbetar Andel kvinnor som heltidsarbetar
1 91 % 60 %
2 93 % 55 %
3 92 % 50 %

 

… en svensk studie på 17 000 par visade samtidigt att mer delat uttag av föräldraförsäkringen har väldigt positiva effekter på kvinnans löneutveckling. För varje månad som mannen stannade hemma med barnen ledde fyra år senare till en löneökning på 7 % för kvinnan.

…samma studie visar att kvinnor förlorar mer än män på att stanna hemma med barnen. Rapportförfattaren visar att när det förstfödda barnet är fyra år har mamman och pappan 4,5 respektive 7,6 procents lägre inkomst för varje månad han eller hon tagit ut föräldraledighet.

… kvinnors “dubbelarbete” ökar risken för sjukfrånvaro. Innan män och kvinnor får barn har de enligt statistiken lika hög sjukfrånvaro från jobbet. Den bilden förändras drastiskt när barnen föds. Sjukfrånvaron blir dubbelt så hög hos mammorna jämfört med papporna och den effekten sitter kvar i många år framåt.#

….Fem gånger så många kvinnor som män lägger ner sina karriärer för att vårda ett barn med funktionsnedsättning.

…281 tonårsflickor avbröt år 2008 gymnasiestudier för att ta hand som sitt barn. Ingen tonårspojke gjorde det samma.

… inom utvecklingspskykologin är det ett välkänt faktum att fäder som inte är närvarande under det nyfödda barnets första månader löper större risk att få en sämre relation till sina barn.

… män förlorar 70 % av alla vårdnadstvister i svenska domstolar

… en forskare från Stockholm Universitet tittade på 384 svenska vårdnadstvister och kom fram till att pappor och mammor har lika chans i vårdnadstvister om ansvaret för barnet delats lika.

…Om svenska barn blir ledsna vill 40,9 procent tala med sin mamma, 24,2 procent vill tala med en kompis, 11,7 procent vill tala med någon annan och 10,9 procent vill inte tala med någon alls. Endast 5,4 procent väljer sin pappa (!)#

…mäns förväntade livslängd är 78 år och kvinnors 83 år

…3 ggr fler män än kvinnor dör i olyckor eller till följd av våld

…en svensk studie på 90 000 par som blev föräldrar 1978-79 visade att det var vanligare bland män som tog ut föräldraledighet att 1985 fortfarande vara tillsammans med barnets mamma

…samma studie visar att dödligheten sex år efter att undersökningen genomfördes var 25 % lägre bland  män som var pappalediga mellan 30-60 dagar  än män som inte var det. Även efter att n har justerat för ålder, inkomst, utbildning och födelseland.

SILC-konferensen i Trakai

SILC anordnade en konferens i staden Trakai, några mil väster om Litauens huvudstad Vilnius den 20-22 januari. Till den inbjöds representanter från LUF, CUF, SSU, GU samt S-studenter. Vi var två från varje organisation, förutom GU som skickade Hanna Gyllin. Från belarusisk sida var intresset uppenbarligen enormt, och ett femtontal ungdomar valdes ut

Belarus är ett land som styrts med järnhand ända sedan Sovjettiden. När Soviet föll 19911 tog Lukasjenko makten, och ändrade sedan konstitutionen på så sätt att presidenten gavs allt störe maktbefogenheter, och allt mer makt omfördaldes bort från folket. De tre senaste valen har alla varit stora succéer för Alexadnr Lukajsenko – sett till siffror. Att OSSE sedan förklarat alla valen vara ogiltiga och odemokratiskt genomförda, med bortförda och grov misshandel av oppositionspolitiker, är ingenting som belarusisk statlig media lägger någon större vikt vid.

Själva konferensen var mycket intressantare än vad jag förväntade mig. Amanda Lövkvist agerade som vägledare, deltidstolk och troligtvis högsta höns över hela konferensen – mötte upp oss vid Vilnius flygplats på morgonen den 20 januari. Om Vilnius internationella flygplats finns inte mycket att säga – det finns EN kiosk samt en utgång. Mycket spartanskt. När vi väl kom fram till Trasalis hotel i Trakai, insåg vi att maten var god, sängarna sköna och framförallt – det fanns ett äventyrsbad i direktanslutning till hotellet!

De belarusiska deltagarna verkar ha varit med om mycket. Väldigt mycket. En av dem, Nikita, hade suttit en mycket lång tid i fängelse och på frågan ”varför” skrattade både han och alla de andra belarusiska deltagarna. ”Om vi bara vetat det.” Våld och hot är en påtagligt stort inslag i den belarusiska vardagen.  Jag har tidigare skrivit om hur situationen är i Belarus nu – obeskrivlig. Jag tror ärligt talat inte att jag hade klarat av det de gått igenom. Så många historier, av vilka ingen verkar ha något enfälligt positivt slut.

De unga belarusiernas syn på en framtid utan Lukasjenko präglas av samarbete med de europeiska länderna, och ett fjärmande från Ryssland och Putinregimen.

Folkpartiet & LUF och Belarus

SSU, S och S-studenter har alla starka band till olika partier i Belarus. Jag skulle gärna se att LUF och Folkpartiet följde deras exempel. Belarus befinner sig i en nedåtgående spiral, både ekonomiskt, demografiskt, och sett till de mänskliga rättigheterna. Jag skulle gärna ta del i en kampanj för att stärka den belarusiska oppositionen. Folkpartiet och SILC har starka band, därför borde Folkpartiet även realisera dessa. Att det i Europa år 2012 fortfarande finns en diktatur som begår obeskrivbara brott mot de mänskliga rättigheterna, är en skam. Därför är det vår skyldighet att stötta det belarusiska folket. Det är vår skyldighet att värna demokratin, och våra medmänniskor. Solidaritet är inte ett i sammanhanget så lämpligt ord, men det är medkänsla. Ett ord vars innebörd betyder allt för Belarus.

Sålt bild till Expressen!

Som ni kanske läste i förestående inlägg, så är kaoset här stort efter stormen Dagmar. Hål i taket, sönderslaget förråd, låst som BLÅST sönder och 30 meter gran rakt över min brors stuga. Jag snodde pappas minneskort (mitt är ju nämligen paj, men inte fan vill jag köpa nytt för det – jag kan ju ta pappas, som han aldrig använder!) och dokumenterade hela tjottaballongen.

Sen fick jag en inpuls, av att man egentligen borde skicka in bilder till någon tidning, för man borde ju få någon hundralapp eller något! Så jag skickade ett mejl till Expressen med bilderna (de sökte efter bilder från stormen, det var inget random bildpåhopp från min sida xD) och så ringde de upp, och ditt och datt och dutt, så har jag tjänat mig en tvåhundring! Eller nåt… Dock så vill mamma att jag ska dela pengarna med Rickard, bara för att det var hans stuga som fått ett hål i taket. Ser ingen logik i det, hade jag inte skickat in bilden, och framförallt tagit den, hade ju ingen av oss fått några pengar.

Vad är det för sosseprincip liksom! Belöna initiativtagande, inte stillasittande! Inga kommunister på våra gator!

Aja, sidetrack sidetrack, så får ni bilden här! 😀

Journalisten som intervjuade mig citerade mig dock HELT out of context, så jag skrek uppenbarligen i panik, och jag sa visst ”vi måste haft en skyddande ängel.” Å det är ju sååå inte mig att säga det. Hahahahahaahahaha, så jävla amazing, den jäveln!