Kategoriarkiv: Svensk inrikespolitik

Därför kan Sverige hjälpa fler syrier – Syrien i siffror

Många mer eller mindre inskränkta människor i Sverige klagar på att Sverige beräknas ta emot 16 000 syriska flyktingar i år. Jag tror inte att alla dessa människor skulle vara rasister. Jag tror bara inte de förstår hur situationen verkligen är, så här är en kort sammanfattning i siffror över inbördeskriget och situationen i Syrien.

”Största humanitära insatsen i världens historia”

– Valerie Amos, FN

Totalt antal dödade: 100 000+
Totalt antal flyktingar: 6 800 000
Flyktingar under 18 år: 3 128 000
Flyktingar under 11 år: 740 000
Gravida kvinnor på flykt: 340 000
Flyktingar i andra länder: 2 111 361, varav:

Flyktingar inom landet: 5 000 000
Flyktingar som Sverige tagit emot 2011 och 2012: 14 700 (0.0022% av totala antalet flyktingar)

86% av de som flytt Syrien har flytt det senaste året (september 2012-september 2013.

FN beräknar att antalet flyktingar (utanför Syrien) kommer att överstiga 3 500 000 människor vid årsskiftet 2013/2014 och FNs flyktingorgan UNHCR beräknar att de kommer att behöva 2,981,640,112 dollar, men har bara fått dryga 40% av beloppet. $1,798,219,062 saknas.

zaatari

Flyktinglägret Zaatari är numera Jordaniens fjärde största stad med 140 000 ”invånare”.

 • Under 2013 har FN levererat rent vatten till 9.3 miljoner människor, vilket är nästan halva Syriens befolkning.
 • Inflationen i Syrien beräknas förra året ha legat kring 37%, jämfört med 4% 2011.
 • 1/3 av sjukhusen i Syrien har förstörts och två av tre sjukvårdsanställda har flytt.
 • 10% av barnen i Syrien var undernärda redan innan konflikten utbröt.
 • Den syriska stadsskulden har under förra året ökat från 35,2% av BNP till 52.5%.
 • Vid slutet av 2013 beräknas FN kunna nå 7 000 000 syrier som är beroende av matleveranser
 • Enligt en rapport består uppemot 50% av den väpnade oppositionen av jihadister eller islamister.
 • Upp emot 40 000 människor väntar just nu vid gränsövergången mellan Syrien och Jordanien efter att Jordanien tillfälligt stängt gränsen. (Jordaniens befolkning har ökat med 8% på två år och kan inte hantera antalet flyktingar).
 • Libanons befolkning väntas öka med 25% fram till årsskiftet på grund av de syriska flyktingarna.
 • Enligt Center for Documentation of Violations in Syria (VDC) dödades 705 människor i gasattackerna i Damaskus den 21 augusti, varav 654 civila.
 • Cypern, med en befolkning på 850 000, planerar för att ta emot 200 000 syriska flyktingar.

YE Mideast Syria

Libanon är ett land med långt färre invånare än Sverige och vars BNP per capita utgör en knapp tredjedel av vad vi har i Sverige. Cypern öppnar för att ta emot 200 000 flyktingar fastän landet har en befolkning på knappt 850 000. Jordanien har redan idag hand om hundratusentals irakiska flyktingar utöver de syriska. Irak är fortfarande splittrat efter de sekteristiska stridigheterna som drabbat landet. Både Turkiet, Irak och Syrien har en stor minoritet kurder som kämpar för självständighet.

Svält, sjukdomar, våldtäkter, vattenbrist, psykisk och fysisk ohälsa, undernäring och död präglar flyktinglägren. Att ”hjälpa dem på plats” räcker inte. Antalet flyktingar är för högt för det.

Skulle Sverige ta emot lika många flyktingar som Libanon och Cypern (25% av befolkningen) skulle det motsvara drygt 2 375 000 flyktingar. Skulle EU gemensamt öppna gränserna och ta emot de människor som flyr för sina liv hade den humanitära katastrofen inte existerat. Möjligheten att från svenskt och europeiskt håll hjälpa syriska flyktingar finns, men viljan finns inte.

När fattiga och krigshärjade länder som Irak tar emot tiotals gånger mer flyktingar än vad Sverige gör håller inte argument som att det skulle vara ”för dyrt” längre. Det är dags att rannsaka oss själva. Om Sverige någonsin ska kunna stå upp för mänskliga rättigheter och ta ansvar så är det nu. Sällan i världshistorien har så många behövt så mycket hjälp som nu.

Förra månaden hedrade vi Raoul Wallenbergs handlingar under andra världskriget. Han räddade helt ensam fler människor än vad Sverige har tagit emot flyktingar under hela det syriska inbördeskriget. Det är dags att hedra Raoul Wallenberg. Inte bara genom hans minnesdag utan genom att fortsätta kampen han började. Det hade han säkerligen uppskattat mer.

Annonser

Avskaffa reseavdraget

En stark stat ökar den ekonomiska jämlikheten, förbättrar förutsättningarna för de som behöver det och är för många en nödvändighet i vardagen. Men det finns exempel på när statliga bidrag slår fel. Det senaste i raden av dessa är reseavdraget.

Kort sammanfattat går reseavdraget ut på att staten subventionerar en del av den kostnaden det tar för en person att ta sig till och från sitt jobb. Det utnyttjas framförallt i grannlän till storstäder och kostar årligen upp emot 14 miljarder kronor.

14 miljarder kronor. Sug på det. Det är mer än en tredjedel av försvarsmaktens budget. Mer än vad försäkringskassans 12 500 anställda kostar. Det är mer än vad staten lägger på kultur, medier, trossamfund och fritid – tillsammans.

Låter det rimligt?

Naturskyddsföreningen kritiserar reseavdraget, då det i princip enbart kan användas gällande biltrafik, och därav gynnar bilismen. Till detta hör att staten ritar en skattesänkning mot en grupp som den istället borde bekämpa – den långväga bilismen. Staten borde uppmuntra till miljövänliga alternativ, inte själv betala, och direkt uppmuntra, det mest miljöfarliga transportsättet.

Dessutom är det en del av decentraliseringspolitiken. Staten ska ersätta personer som bor utanför storstäderna för att pendla fram och tillbaka till städerna där jobben finns, i bilar, när dess uppgift tvärtom borde vara att minska avståndet till arbetsplatserna och uppmana till mer miljövänliga alternativ, så som kollektivtrafik.

Ytterligare en anledning till varför reseavdraget bör avskaffas är att över 50 procent av alla reseavdrag som görs är felaktiga. Fusket är enormt. Av alla dessa fall som tagits upp, visade det sig att över 95% av dessa avgjordes till den sökandes fördel, det vill säga: i nästintill varenda fall så föll det sig som så att det var den som ”gjort fel avdrag” som gynnades av det. Detta bekräftas av två separata undersökningar, gjorda av Skatteverket.

När Skatteverket kontrollerade 2 286 reseavdrag i 2004 års taxering i Östergötlands, Jönköpings och Gotlands län innehöll 55 % fusk.

Dessutom går mindre än en tredjedel av ersättningen som varje år betalas ut till kvinnor. Det är således ett avdrag för män med höga inkomster, och detta är en grupp som inte kräver någon större prioritering i dagens samhällsklimat. Det bryter dessutom mot riksdagens transportpolitiska delmål om jämställdhet inom transportsystemet.

Systemet gynnar dessutom höginkomsttagare ju mer de tjänar. En kan tydligt se att ju mer den sökande tjänar, desto mer kräver hen i ersättning av staten. Det är i grund och botten fel att staten ska ersätta människor för deras eget bilåkande, såvida det inte gynnar miljön eller jämlikhet i samhället. Detta i synnerhet eftersom det är manliga höginkomsttagare som gynnas. Reseavdraget måste bort.

Vad KDU tycker om… jämnställdhet och feminism

Här har vi en kort sammanfattning av direkta citat från KDU:s jämställdhetspolitiska manifest, som kan hittas här: 

I inledningsdelen nämns att KDU ”vill ha en jämställdhetspolitik som vågar ta strid mot feministernas förslag”. De anser även att vi (läs: KDU och KD) bör fortsätta att ”ta avstånd från feminismen i sin helhet” samt att ”vi (KDU) borde våga tala om varför kvinnor inte tar samma risker som män.”

Här är några av de punkter som KDU ordagrant står för:

 • ”KDU avvisar den moderna feminismen i sin helhet”.
 •  KDU anser att det går att ”diskutera huruvida jämställdhet som politisk fråga alls är relevant. ”
 •  KDU anser att ”huruvida enskilda människors könstillhörighet (…) påverkar deras livsval är under alla omständigheter inte en politisk fråga.”
 •  KDU anser det vara ”problematiskt att utifrån detta synsätt mäta jämställdhet med en statistisk metod.”
 •  KDU: ”Att denna (löneskillnad mellan man och kvinnor) skulle utgöra ett omfattande och ständigt närvarande problem är dock en uppfattning KDU vänder sig mot.”
 •  KDU anser det finnas ”motiverade skillnader mellan män och kvinnor i lagstiftningen”.
 •  KDU anser att anledningen till att kvinnor inte är lika välrepresenterade i styrelser är ”att kvinnor i mindre grad än männen är benägna att försumma privatlivet.”
 •  KDU om vad som påverkar mest; arv eller miljö: ”Det mest fundamentala ska inte heller behöva definieras.”
 •  KDU: ”fullständigt verklighetsfrånvänt” om tanken på ett könsneutralt samhälle där man ej får åtnjuta ”det djupt naturliga mänskliga draget att dela in sina medmänniskor i kvinnor och män.”
 • ”KDU vänder sig mot feministerna och deras föreställningsvärld, som vi menar är grundad i marxistisk konfliktteori”
 • ”KDU vill avveckla diskrimineringsombudsmannen (DO).”
 • ”KDU avvisar uppfattningen om att kön enbart är en social konstruktion”
 •  KDU stöder inte teorin om att ”mäns våld mot kvinnor som det yttersta tecknet på mäns patriarkala förtryck.”
 •  KDU ”anser att skolpersonal varken ska arbeta för att förstärka eller bekämpa könsstereotyper”
 • ”KDU vill minska de riktade bidragen till de genusvetenskapliga institutionerna”
 • ”KDU vill förändra gällande diskrimineringslagstiftning så att den inte omfattar perifera frågor som olika priser för kvinnor och män hos frisören”
 •  KDU anser att ”människan, i likhet med nästan alla organiska livsformer, är skapad i två kompletterande kön. Vår könstillhörighet definierar oss kanske i högre grad än något annat.”
 •  KDU anser det inte vara ett problem om ”om landets mammor är hemma mer än papporna. Det viktiga för oss är att män och kvinnor har samma möjligheter.”
 •  KDU anser den på ”universitet och högskolor” och ”inom politiska kretsar dominerande” uppfattningen att skillnaden mellan könen är rent kroppslig vara ”politiskt motiverad.”
 •  KDU anser det vara ” orimligt att vi ska sluta använda de könsbetingade personliga pronomen hon och han, till förmån för hen, av hänsyn till de som inte vill tillskriva sig en könsidentitet.”
 •  KDU anser det vara ”naivt att tro att det skulle bidra till ökad jämställdhet om vi upphörde att använda dagens personliga pronomen.”
 •  KDU om feminism: ”Feminismen utgår ifrån föreställningen om att det pågår en ständig kamp om makt mellan könen. Vi (KDU) delar varken denna verklighetsbeskrivning eller de politiska lösningar som presenteras med den”
 •  KDU är emot ”de som hävdar att allt är politik och utifrån det vill ta makten över alltifrån familjers köksbordssamtal till deras sexuella samliv.”
 •  KDU: ”kvotering innebär att människor diskrimineras på grund av sitt kön”
 •  KDU anser att kvotering ”leder till en kosmetisk rättvisa där män och kvinnor inte nödvändigtvis får samma chanser.”
 •  KDU anser att ”personer med ett äkta engagemang och stark drivkraft ges utrymme att ta sig fram och påverka, snarare än genom att ge olika grupper rätt till representation.”
 •  KDU anser det vara  ”troligt att det kommer att krävas representation utifrån exempelvis andra grupptillhörigheter som exempelvis etnisk bakgrund, sexuell läggning eller religiös tillhörighet” om man tillåter kvinnlig kvotering.
 •  KDU anser att Diskrimineringslagens ”breda tolkning har fått olyckliga konsekvenser.
 •  KDU anser det vara negativt hur Diskrimineringslagen ”tolkats för att förbjuda exempelvis olika åldersgränser för kvinnor och män på krogen”
 •  KDU anser det vara ”problematiskt att betrakta diskriminering som en subjektiv företeelse” och att Diskrimineringsombudsmannen ”arbetar närmast propagandalikt”.
 •  KDU: ”miljonsatsningar på olika jämställdhetsprojekt inte legitimt”, då ”det snarare behövs mer av likabehandling än särlösningar för ett av könen”. Det ”är dessutom slöseri med skattepengar.”
 •  KDU:s ”bild av genusforskningen är att den i hög grad sysselsätter sig med att leta empiri för att bekräfta sina teorier istället för att ha som mål att bedriva förutsättningslös forskning.”
 •  KDU anser att ”det finns goda skäl att ifrågasätta genusvetenskapen av idag.”
 •  KDU ”vill se en strypning av de riktade bidragen till de genusvetenskapliga institutionerna” samt föreslår att ”att Nationella Sekretariatet för genusforskning (…) avskaffas.”
 •  KDU anser att ”begreppet ”mäns våld mot kvinnor” har en kollektivistisk ansats som KDU tar avstånd ifrån.”
 •  KDU anser att ”Regelbunden granskning av verksamheten måste ske” för att se till att kvinnojourer inte utvecklas till ”plantskolor för radikalfeminismen”.
 •  KDU: ”även om feministernas verklighetsbeskrivning hade stämt överens med verkligheten, hade vi nästan utan undantag avvisat deras politiska förslag.”
 •  KDU om feminism: ”Vi avvisar feministernas idéer främst eftersom deras praktiska förslag gör våld på andra, viktigare, politiska principer: på egenmakt, på personligt ansvarstagande, på politikens gränser och på en familjepolitik med barnet i centrum.”
 •  KDU om att ”löneskillnaden mellan män och kvinnor (…) är ungefär 15%: ”Oavsett förklaringarna till de kvinnodominerade yrkenas lägre löner betraktar inte KDU lönesättning som en fråga som ska mötas parlamentariskt.”
 •  KDU om kvinnor i arbetslivet: ” Att kvinnor är underrepresenterade inom högre befattningar i näringslivet är ovedersägligt. Men återigen går det knappast att använda som ett bevis för att kvinnor hindras genom dolda strukturer.”

Tilläggas bör även att orden ”Homo”, ”bi”, ”trans” och ”HBTQ” inte nämndes en enda gång i det kristdemokratiska ungdomsförbundets manifest om jämställdhet.

Till er som anser Sverige vara jämställt

 

Hur ser verkligheten ut?

… kvinnor lägger ned 50 % mer tid på hemarbete än män#

…kvinnor tar ut 78 % av föräldraförsäkringen jämfört med 22 % för män

… 38 % av kvinnorna deltidsarbetar jämfört med 8 % av männen

… tittar man på sammanboende med barn så kan man tydligt se att ju fler barn som föds ju fler kvinnor jobbar deltid, medan mannens arbetstid inte påverkas. #

 

Antal barn, och yngsta barnet är mellan 2-3 år Andel män som heltidsarbetar Andel kvinnor som heltidsarbetar
1 91 % 60 %
2 93 % 55 %
3 92 % 50 %

 

… en svensk studie på 17 000 par visade samtidigt att mer delat uttag av föräldraförsäkringen har väldigt positiva effekter på kvinnans löneutveckling. För varje månad som mannen stannade hemma med barnen ledde fyra år senare till en löneökning på 7 % för kvinnan.

…samma studie visar att kvinnor förlorar mer än män på att stanna hemma med barnen. Rapportförfattaren visar att när det förstfödda barnet är fyra år har mamman och pappan 4,5 respektive 7,6 procents lägre inkomst för varje månad han eller hon tagit ut föräldraledighet.

… kvinnors “dubbelarbete” ökar risken för sjukfrånvaro. Innan män och kvinnor får barn har de enligt statistiken lika hög sjukfrånvaro från jobbet. Den bilden förändras drastiskt när barnen föds. Sjukfrånvaron blir dubbelt så hög hos mammorna jämfört med papporna och den effekten sitter kvar i många år framåt.#

….Fem gånger så många kvinnor som män lägger ner sina karriärer för att vårda ett barn med funktionsnedsättning.

…281 tonårsflickor avbröt år 2008 gymnasiestudier för att ta hand som sitt barn. Ingen tonårspojke gjorde det samma.

… inom utvecklingspskykologin är det ett välkänt faktum att fäder som inte är närvarande under det nyfödda barnets första månader löper större risk att få en sämre relation till sina barn.

… män förlorar 70 % av alla vårdnadstvister i svenska domstolar

… en forskare från Stockholm Universitet tittade på 384 svenska vårdnadstvister och kom fram till att pappor och mammor har lika chans i vårdnadstvister om ansvaret för barnet delats lika.

…Om svenska barn blir ledsna vill 40,9 procent tala med sin mamma, 24,2 procent vill tala med en kompis, 11,7 procent vill tala med någon annan och 10,9 procent vill inte tala med någon alls. Endast 5,4 procent väljer sin pappa (!)#

…mäns förväntade livslängd är 78 år och kvinnors 83 år

…3 ggr fler män än kvinnor dör i olyckor eller till följd av våld

…en svensk studie på 90 000 par som blev föräldrar 1978-79 visade att det var vanligare bland män som tog ut föräldraledighet att 1985 fortfarande vara tillsammans med barnets mamma

…samma studie visar att dödligheten sex år efter att undersökningen genomfördes var 25 % lägre bland  män som var pappalediga mellan 30-60 dagar  än män som inte var det. Även efter att n har justerat för ålder, inkomst, utbildning och födelseland.

Hen

Henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
Henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
Henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
Henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
Henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
Henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
Henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
Henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
Henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
Henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
Henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
enhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
Henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
Henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
Henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
Henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
Henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen
henhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen

#Homoriot

Det värsta är inte idioterna som inte kan acceptera att en kvinna kan gilla en annan kvinna. Eller de som anser att män inte bör älska män. De är körda. De är uppväxta så. Självklart blir man ledsen, arg, förvirrad. Man får anpassa livet efter dem. Inte visa sin kärlek öppet.

Robert Jacobsson, journalist från ”Ligga med P3”, skapade igår en hashtag – #Homoriot – som fullständigt exploderat på Twitter. Tiotusentals människor har skrivit om sina upplevelser. Riktigt starkt gjort. Det enda som drar ner det hela är att människor från vänsterhåll försöker politisera det hela genom att hävda att Alliansen är inhumana som tillåter tvångssterilisering. Det nekar jag inte till, men kom ihåg, att Socialdemokraterna och vänstern accepterat tvångssteriliseringar i 80 år! Se på er själva. Och snälla, politisera inte #Homoriot. Det kommer vara det finaste vi kommer ha på länge. Det är bättre om vi alla står tillsammans, än om vi delas upp i små grupper. Då är kampen förgäves. Så, ta er samman, och sluta kritisera Alliansen – kritisera er egen politik, allt och alla och samhällsstrukturerna – inte bara den sittande regeringen.

Robert Jacobsson från "Ligga med P3"

Men att de som inte är homofober, kommer med kommentarer som de inte vet är otroligt irriterande eller sårande. De inser inte att varenda gång de säger något som ”jag har också en bögkompis, ni kan bli tillsammans” så spelar de på gamla fördomar. Bara för man är bög, innebär det inte att man automatiskt är kär i en annan bög. Eller ”hur gör…. ni?”. Man ba, NEJ, alla bögar har inte analsex. Och de som har det, ska väl inte behöva försvara och öppet tala om hur deras samlag ser ut.

”Men du är ju inte alls så fjollig, du är speciell.”

NEJ! Jag själv har ingen som helst aning om vilka som är gay. Säkert 80% av de som jag nu vet är bögar, har jag trott varit straight på grund av att de inte ÄR som stereotypen. Eller när man får kommentarer av sorten ”men hahah, ofta du spelar FIFA?”. Alltså. Om ni ser ett så kraftigt samband mellan sexualitet och sportintresse, så borde ni kanske rikta era kritiska blickar mot er själva. Ni ska bara veta hur ofta homosexuella samlas och ser på fotbollsmatcher. Närmare bestämt: lika ofta som heterosexuella.

Min pappas nära vänner är bögar, och de går å ser på hockey och fotboll.

Min mammas nära vän är lesbisk, men inte fan är hon en orakad lastbilschaufför.

Det är inte homosexualitet som är problemet. För 2 000 år sen var homosexualitet normen. Det var så man skulle vara. Problemet i den här världen är människor som är rädda för minoriteter. Det är de männisorna som orsakat folkmord, massakrer och hat. Minoriteter är mycket sällan problemet. Problemet är majoriteten.