Kategoriarkiv: Stockholm

Avskaffa reseavdraget

En stark stat ökar den ekonomiska jämlikheten, förbättrar förutsättningarna för de som behöver det och är för många en nödvändighet i vardagen. Men det finns exempel på när statliga bidrag slår fel. Det senaste i raden av dessa är reseavdraget.

Kort sammanfattat går reseavdraget ut på att staten subventionerar en del av den kostnaden det tar för en person att ta sig till och från sitt jobb. Det utnyttjas framförallt i grannlän till storstäder och kostar årligen upp emot 14 miljarder kronor.

14 miljarder kronor. Sug på det. Det är mer än en tredjedel av försvarsmaktens budget. Mer än vad försäkringskassans 12 500 anställda kostar. Det är mer än vad staten lägger på kultur, medier, trossamfund och fritid – tillsammans.

Låter det rimligt?

Naturskyddsföreningen kritiserar reseavdraget, då det i princip enbart kan användas gällande biltrafik, och därav gynnar bilismen. Till detta hör att staten ritar en skattesänkning mot en grupp som den istället borde bekämpa – den långväga bilismen. Staten borde uppmuntra till miljövänliga alternativ, inte själv betala, och direkt uppmuntra, det mest miljöfarliga transportsättet.

Dessutom är det en del av decentraliseringspolitiken. Staten ska ersätta personer som bor utanför storstäderna för att pendla fram och tillbaka till städerna där jobben finns, i bilar, när dess uppgift tvärtom borde vara att minska avståndet till arbetsplatserna och uppmana till mer miljövänliga alternativ, så som kollektivtrafik.

Ytterligare en anledning till varför reseavdraget bör avskaffas är att över 50 procent av alla reseavdrag som görs är felaktiga. Fusket är enormt. Av alla dessa fall som tagits upp, visade det sig att över 95% av dessa avgjordes till den sökandes fördel, det vill säga: i nästintill varenda fall så föll det sig som så att det var den som ”gjort fel avdrag” som gynnades av det. Detta bekräftas av två separata undersökningar, gjorda av Skatteverket.

När Skatteverket kontrollerade 2 286 reseavdrag i 2004 års taxering i Östergötlands, Jönköpings och Gotlands län innehöll 55 % fusk.

Dessutom går mindre än en tredjedel av ersättningen som varje år betalas ut till kvinnor. Det är således ett avdrag för män med höga inkomster, och detta är en grupp som inte kräver någon större prioritering i dagens samhällsklimat. Det bryter dessutom mot riksdagens transportpolitiska delmål om jämställdhet inom transportsystemet.

Systemet gynnar dessutom höginkomsttagare ju mer de tjänar. En kan tydligt se att ju mer den sökande tjänar, desto mer kräver hen i ersättning av staten. Det är i grund och botten fel att staten ska ersätta människor för deras eget bilåkande, såvida det inte gynnar miljön eller jämlikhet i samhället. Detta i synnerhet eftersom det är manliga höginkomsttagare som gynnas. Reseavdraget måste bort.

Annonser